Angielski dla dorosłych

Założenie jest jedno- tłoku nie lubimy, dlatego w Centrum Językowym Good Evening uczymy w grupach małych i średnich- nigdy dużych!

Ucząc języka angielskiego korzystamy z najlepszych dostępnych na rynku materiałów. W Centrum Językowym Good Evening, zajęcia z języka angielskiego prowadzone są metodą Direct Method for English.
Założeniem metody jest skupianie się głównie na komunikowaniu się w języku obcym i zakłada zarówno pracę na zajęciach z lektorem, jak i samodzielną pracę każdego ucznia w domu. Do dyspozycji kursantów oddane są zarówno podręczniki drukowane jak i podręcznik multimedialny umieszczony na platformie e-learningowej.

Zajęcia z lektorem oparte są przede wszystkim na klasycznych założeniach metody bezpośredniej, dzięki czemu możliwe jest:

  • natychmiastowe przełamanie bariery mówienia,
  • budowanie kontaktu nauczyciela z uczniem,
  • uzyskanie swobody wysławiania się przez uczniów,
  • wykształcenie nawyków językowych za pomocą pytań i odpowiedzi,
  • utrzymanie szybkiego tempa mówienia (intensywność przekazywanej wiedzy, zwiększona koncentracja słuchacza).

Zajęcia językowe metodą bezpośrednią odbywają się prawie wyłącznie w języku obcym. Instrukcje wydawane są przez nauczyciela w języku obcym. Nauczyciel unika również tłumaczenia na język ucznia. W kolejnych partiach lekcji nowe pytania zawierają aktualnie wprowadzane słowa lub gramatykę, a resztę materiału słuchacz już zna z poprzednich lekcji.

Języka obcego uczymy się podobnie, jak dziecko uczące się swojego pierwszego języka. Słuchacz najpierw słyszy słowa, następnie wypowiada je imitując wymowę nauczyciela, a dopiero potem poznaje pisownię: czyta i pisze.

Integralną częścią metody Direct Method for English, jest jednoczesne prowadzenie zajęć stacjonarnych oraz samodzielna praca kursantów z podręcznikiem multimedialnym i dodatkowymi ćwiczeniami gramatycznymi, dostępnymi w Internecie na platformie e-learningowej. Dzięki platformie internetowej można utrwalać wiadomości z lekcji, nadrabiać zaległości, a także powtarzać materiał przed egzaminem w bardzo atrakcyjnej i nowoczesnej formie.

Tu nie ma czasu na nudę!

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu po dwie 50 minutowe lekcje.
W ofercie także kursy intensywne- zajęcia dwa razy w tygodniu dwie 50 minutowe lekcje.
Dni i godziny zajęć ustalane są w oparciu o możliwości czasowe uczestników kursu.

Zapraszamy na bezpłatne lekcje próbne!