Język niemiecki

W związku z otwarciem niemieckich rynków pracy, nawiązywaniem kontaktów biznesowych i rosnącym zainteresowaniem ofertą turystyczną Niemiec, coraz więcej Polaków chętnie uczy się języka niemieckiego. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, nasza oferta kursów językowych z języka niemieckiego z roku na rok jest coraz bogatsza.

Naszym celem jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz ogólnych kompetencji językowych. Tak jak w przypadku języka angielskiego i hiszpańskiego, zajęcia z języka niemieckiego prowadzimy metodą bezpośrednią- Direktes Deutsch. Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście. Najlepszym sposobem nauki języka jest po prostu mówienie nim.Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.

Podsumowując, słownictwo jest ważniejsze od gramatyki, a najważniejsze jest mówienie.

Oferujemy kursy na różnych poziomach zaawansowania, zarówno dla osób rozpoczynających naukę języka niemieckiego, jak i dla osób, które chcą poszerzyć dotychczas zdobytą wiedzę. Każdy kurs rozpoczynamy od testu kwalifikacyjnego, który pozwala nam na dokładne określenie poziomu językowego danej osoby i stworzenie grup jednolitych pod względem poziomu, co przyczynia się do bardziej efektywnej nauki.

Nasze kursy językowe z zakresu języka niemieckiego, adresowane są do młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu po dwie 50 minutowe lekcje.
W ofercie także kursy intensywne- zajęcia dwa razy w tygodniu dwie 50 minutowe lekcje.
Dni i godziny zajęć ustalane są w oparciu o plan zajęć i możliwości czasowe uczestników kursu.

Zapraszamy na bezpłatne lekcje próbne!

UWAGA! Cyklicznie organizujemy kursy dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę! Są to kursy m.in. dla: opiekunek osób starszych, pracowników budowlanych, informatyków! Kursy te obejmują zakres słownictwa dla konkretnej branży.
Zainteresowana/y? Po szczegóły zapraszamy do siedziby Centrum Językowego Good Evening, bądź kontaktu: pod numerem tel. 77 48 33 222, mail:
info@goodevening.eu