Szkoła podstawowa

Uczniów szkół podstawowych uczymy się w niewielkich grupach (4 – 6 dzieci) dopasowanych pod względem wieku oraz stopnia znajomości języka angielskiego. Kurs ma na celu równoczesny rozwój wszystkich sprawności językowych: mówienia, czytania, pisania i słuchania. Wykorzystanie materiałów dopasowanych do wieku i zainteresowań dzieci, ciekawa forma zajęć, gry językowe i współzawodnictwo sprawiają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. W trakcie trwania kursu nauczyciel bacznie obserwuje postępy naszych uczniów i na koniec każdego semestru przygotowuje raport postępów dziecka, który trafia wprost w ręce rodziców.

being_bilingual_learning_a_third_language_-_image_courtesy_hometuitionagency_com_sgZajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po jednej 50 minutowej lekcji lub jeden raz w tygodniu dwie 50 minutowe lekcje. Dni i godziny zajęć ustalane są w oparciu o plan zajęć i możliwości czasowe dzieci.

Zapraszamy na bezpłatne lekcje próbne!