Zajęcia indywidualne

Lekcje indywidualne umożliwiają skupienie uwagi nauczyciela na specyficznych potrzebach studenta. Dają możliwość wykorzystania różnorodnych technik nauczania dostosowanych do stylu uczenia się konkretnej osoby i zapewnienia odpowiedniego dla niej tempa uczenia się. Lekcje indywidualne sprawdzają się również przy pracy nad rozwijaniem języka specjalistycznego. Plan lekcji indywidualnych jest dostosowywany do możliwości studenta.